Funkey De Kieviten – Coronaregels

Terug naar het inschrijfformulier.

Beste ouders & trainers van de Benjamins en Funkey

Op dinsdag 21-4 heeft het kabinet aangegeven dat vanaf 28-4 kinderen t/m 12 jaar weer mogen gaan hockeyen, zonder dat deze onderling 1,5 meter afstand dienen te houden. Wel hebben KNHB en NOCNSF een uitgebreid protocol (zie bijlage) opgesteld waar De Kieviten aan dient te voldoen m.b.t. het verzorgen van trainingen. Als vereniging hebben wij een aantal afspraken en richtlijnen opgezet om invulling te geven aan deze protocollen. In deze brief wordt de werkwijze en veldbezetting voor de komende periode, specifiek op de woensdagmiddag, uitgelicht.

●     Lees ook het protocol van de KNHB en NOC*NSF goed door

Algemeen

–       Niets is verplicht. Elke speler en/of trainer hoeft niet te komen, als deze in de risicogroep valt of simpelweg zich niet comfortabel voelt bij het aangaan van trainingen.

–       De door De Kieviten opgestelde voorwaarden zijn altijd van toepassing. Iedereen is zelf verantwoordelijk voor navolging hiervan. Houd je aan de regels.

–       Gebruik je verstand. Iedereen komt van zijn eigen quarantaine terug het veld op. Iedereen heeft dit anders beleefd en opnieuw opstarten zal best spannend zijn. Houdt rekening met elkaar en wees liever bedacht dan gemakzuchtig

In dit protocol zijn de afspraken vastgelegd die gelden op de woensdagmiddag tussen 14:00 en 20:00. Het betreft de kinderen van Funkey, Benjamini’s, F-jes, E6-tallen, E8-tallen en D-jeugd, m.a.w. alle hockeyers t/m 12 jaar. Deze afspraken zijn een verduidelijking van het protocol voor Omnivereniging Kieviten in Wassenaar.

Halen en brengen kinderen
(Funkey, Benjamini’s, F jeugd en E-beginners (trainen op veld 2))

Het Kieviten terrein is momenteel alleen toegankelijk voor spelers, trainers en stewards. Ouders blijven dus buiten de poort.
Direct bij het binnenkomen van het terrein zijn tussen de rij struiken en het hek van veld 2 een aantal “verzamelvakken” uitgezet. Deze zijn aangegeven met de kleuren rood, geel, blauw en groen. De bedoeling is dat de kinderen bij de poort door hun ouders afgezet worden en naar het voor hun betreffende vak lopen. Stewards wijzen de weg naar de vakken. Daar zal de (jeugd)trainer de kinderen opwachten en meenemen naar het veld. Kinderen die zelf met de fiets komen parkeren hun fiets direct rechts bij binnenkomst op het terrein (Grijs met fiets op de plattegrond) en lopen dan naar hun toegewezen vak.

Plattegrond gebied naast veld 2

Voor het wegbrengen en ophalen geldt:

• Niet eerder dan 10 minuten voor aanvang van de training kinderen afzetten, maar zorg er wel voor dat de kinderen op tijd op het veld kunnen staan. 2 minuten voor de starttijd van de training loopt de jeugdtrainer met het team naar het veld. Er staan stewards bij de poort. Als je onverhoopt te laat bent, mag je als ouder niet het terrein op en moet je kind zelf naar het veld komen, stewards lopen dan mee.
• Niet later dan 5 minuten na afloop kinderen ophalen. Jeugdtrainer loopt met het team naar het verzamelvak. We werken net als op school, als het kind de ouder ziet bij het hek, geeft het een seintje aan de trainer en loopt zelf naar buiten.
Zorg dat u goede afspraken met uw kinderen maakt over het halen en brengen en volg indien nodig de aanwijzingen van de steward(s).

VELDTIJDROODGEELBLAUWGROEN
2 AB15.40-16.40FunkeyFunkeyFunkey 
2 CD15.20-16.20Benjamini’s 1Benjamini’s 2Benjamini’s 3Benjamini’s 4

Aanwezigheid kinderen

Bij de Benjamini’s, F-jes en E6-tallen, E8-tallen en D-jeugd gaat LISA (actief) gebruikt worden om de aanwezigheid / afwezigheid door te geven, zodat we weten wanneer we kunnen beginnen. Funkey kinderen geven dit direct door aan Martijn (via mail of telefoon).
• Laat de kinderen zo min mogelijk meenemen. Geen tassen, maar (voor Benjamin’s, F-jes en E6-tallen) stick in de hand en bitje in (jas)zak of direct bitje in doen als ze verzamelen. Neem wel een VOLLE bidon mee, er zal geen drinken worden uitgedeeld tijdens en na de training. Schrijf het liefst voor- en achternaam op de bidon om verwarring te voorkomen.
De teammanager zorgt ervoor dat het team in twee kleuren aanwezig is: tenue Kieviten en wit shirt. Zorg dat de twee delen gelijkwaardig aan elkaar zijn. (Niet van toepassing Funkey)
• Is je kind enigszins aan het snotteren, verkouden of maar enige verhoging heeft, dan gelijk afmelden voor de training en blijf thuis! Breng andere (kinderen) niet in gevaar.
• Ga voor de training thuis nog even naar de WC en was je handen. Ook trainers zullen uiteraard bovenstaand in acht nemen.

Afgelastingen (slecht weer)

• Bij verwachting van slecht weer wordt de training bij voorbaat afgelast (uiterlijk woensdag om 12:30). Mocht er desondanks toch noodweer uitbreken tijdens een training zullen we voor de veiligheid met de kinderen het clubhuis ingaan met inachtneming van de 1,5 meter afstand tussen aanwezigen ouder dan 12 jaar. Ouders zullen dan via mail/telefoon worden geïnformeerd over hoe de procedure voor ophalen dan verloopt (ouders mogen NIET hun kind ophalen bij het clubhuis).

Tijdens de training

• Voor de Jongste Jeugd en D-jeugd geldt de 1 ½ meter afstandsregel niet onderling tussen spelers. Er dient wel, zoveel mogelijk, 1 ½ meter afstand gehouden te worden tot de (jeugd)trainers.
• Druk je kind op het hart niet te stoeien, spugen of uit andermans bidon te drinken. Bij herhaalde overtreding hiervan zal het kind apart worden gezet om het risico voor andere kinderen te beperken. Hoesten en niezen in de elleboog.
• Het clubhuis en de toiletten zijn gesloten. Slechts bij hoge uitzondering (nood) is er één toilet beschikbaar.
• De materialen die gebruikt worden tijdens de woensdagmiddagtraining worden in principe alleen aangeraakt door de kinderen uit de jongste jeugdcategorie, de materialen zijn buiten deze training niet beschikbaar voor andere teams. Trainers zullen zoveel mogelijk vermijden deze aan te raken en eventueel handschoenen dragen bij het opruimen.
• Trainingshesjes worden niet gebruikt, er zullen in plaats daarvan lintjes worden gebruikt indien noodzakelijk.

Terug naar het inschrijfformulier.